Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Argeş ANGAJEAZĂ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
        în domeniul fundamental matematică şi ştiinţe ale naturii – specializarea chimie, fizică sau inginerie chimică,
        în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti – specializarea silvicultură, exploatări forestiere, autovehicule rutiere, inginerie de petrol şi gaze, inginerie mecanică, inginerie fizică sau amenajări şi construcţii hidrotehnice;
        în domeniul fundamental ştiinţe sociale – specializarea contabilitate şi informatică de gestiune, finanţe bănci sau economie generală;
    studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
    să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
    să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;
    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

    06 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

    formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
    copia actului de identitate;
    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
    copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
    cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Articole recomandate

Publicitate

Scroll to Top