Joi – şedinţa la Consiliul Judeţean. Ordinea de zi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp


 O R D I N E D E Z I :

1. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 6 martie 2017.

2. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 17 martie 2017.

3. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 30 martie 2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația ”GAL MUSCEL”, pe anul 2017.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul PRO Social.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale la nivelul județului Argeș, pe anul 2017.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesarului de hrană, îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural – sportive, precum și sume de bani pentru nevoi personale pe categorii de vârstă pentru copiii/tinerii care beneficiază de măsuri de protecție specială.

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Al. Davila Pitești.

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 83/30.03.2017 privind înființarea Centrului Cultural Județean Argeș.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural-artistice, ştiinţifice şi sportive pe anul 2017, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ PREȘEDINTE Piaţa VASILE MILEA, Nr.1 PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA Tel.: 0248 / 210056 Fax: 0248 / 220137 www.cjarges.ro subordonate, precum şi a nomenclatorului de materiale ce vor susţine aceste activităţi.

12.Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a consilierilor județeni ca membri în comisiile Adunării Regiunilor Europene (ARE) pe partide politice.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei alocate finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activități non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/ 2005 pentru anul 2017 și a metodologiei de acordare.

14. Proiect de hotărâre privind acordul Județului Argeș pentru înstrăinarea unei cote părți dintr-un cabinet medical ce a făcut obiectul vânzării în condițiile OUG nr. 68/2008.

15.Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații cu destinație de activitate comercială.

16.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu situat în incinta Spitalului de Recuperare Brădet.

17.Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Cultural Județean Argeș a imobilului ”Grădina de vară”.

18.Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, pentru Centrul de Evaluare Primire Urgențe Pitești, a unui autoturism aflat în patrimoniul Județului Argeș.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judeţene.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife practicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.

21.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2018.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2016 pentru activitatea Consiliului Județean Argeș.

23.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2017.

24.Proiect de hotărâre privind actualizarea denumirii traseului şi modificarea lungimii DJ 503 Lim. Jud. Giurgiu – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele, km 98+000-140+034,L=42,034 km, pe teritoriul judeţului Argeş.

25.Proiect de hotărâre privind modificarea lungimii DJ 504 Lim. Jud. Teleorman – Popeşti – Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpeşti (DN 65 A), km 110+700 – 136+695, L = 25,995 km, pe teritoriul județului Argeş.

26.Diverse.

26.1 Informare privind activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Argeş pe anul 2016.

26.2 Informare privind activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Argeş – Analiză comparativă 2015 – 2016. 


 


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Articole recomandate

Publicitate

Scroll to Top