DGASPC Argeş ANGAJEAZĂ auditori

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

 

  auditor, clasa I, grad profesional asistent;

    auditor, clasa I, grad profesional principal.

 

 

 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 

 

 

    auditor, clasa I, grad profesional asistent:

        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;

        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

    auditor, clasa I, grad profesional principal:

        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;

        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

 

Candidaţii declaraţi admişi în urma promovării concursului, vor putea fi numiţi în funcţiile publice de execuţie cu respectarea prevederilor punctului 2.3.4.1.1 din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern din 11.12.2013 aprobate prin Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

 

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 

 

    04 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;

    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 

    copia actului de identitate;

    formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;

    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

    cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);

    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

    declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

 

 

 

 

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 

 

 

 

 

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

 

 


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Scroll to Top