Branşarea la reţeaua de apă şi canalizare din aria Apă Canal

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

  1.         Se depune „Comandă întocmire documentaţie tehnică necesară pentru racord la reţeaua de apă şi canalizare“ la ghişeul unic al societăţii

La depunerea comenzii, trebuie anexate următoarele documente:

       dovadă achitare contravaloare aviz(e) şi proiect(e)

       act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firmă

       act de proprietate / închiriere / moştenire şi acord proprietar în cazul închirierii (scris – dacă proprietarul este persoană juridică sau notarial – între persoane fizice)

       plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă

       adeverinţă cu număr stradal, dacă este cazul

       breviar de calcul pentru debitul şi presiunea necesare în punctul de branşare (pentru persoane juridice)

       certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală (pentru persoane juridice)

       act constitutiv în cazul persoanelor juridice şi menţionarea codului IBAN

2.         În momentul depunerii documentaţiei, se achită taxa pentru aviz(e) operator şi proiect(e), după caz

3.         În termen de maximum 30 de zile, se realizează proiectul care cuprinde şi avizul

4.         Se depune „Comandă execuţie branşament la reţeaua de apă/racord la reţeaua de canalizare“, la care se ataşează un exemplar din proiect şi, după caz, autorizaţia de construire eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află imobilul

5.         În urma unei programări, se execută lucrarea în termen maxim de 30 de zile

6.         Se întocmeşte situaţia de plată, care trebuie achitată la casieria societăţii în termen de 5 zile de la informarea clientului

7.         Se recepţionează lucrarea şi se încheie contractul

                                                                        

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti reaminteşte că execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare. Se impune ca instalaţiile interioare să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament. O lucrare realizată necorespunzător poate afecta grav calitatea apei şi poate pune în pericol sănătatea consumatorilor alimentaţi din acel branşament.

Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul societăţii Apă Canal 2000 SA este clandestină şi atrage răspunderea atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Articole recomandate

Publicitate

Scroll to Top