Societatea Construcții Reparații Mioveni S.R.L – CONVOCATOR

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

 Pct.1. Aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și de pierderi a anexelor la bilanț pe anul 2016, Raportul Auditului Statutar și al Administratorului societății, descărcarea de gestiune a directorului general și a directorului economic pentru exercițiul financiar 2016.

            Pct. 2. Aprobarea repartizării contului de profit și pierdere aferent anului 2016.

            Pct. 3. Alte probleme pe ordinea de zi .

 

 

            În cazul în care pe data de 18 mai 2017 nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 mai 2017, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

            Convocarea se publică pe site-ul societății, pentru liberul acces al asociaților și în mass-media locală.


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Scroll to Top