Şi campiona Curţii de Conturi este PRIMĂRIA…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Revenind la curtea nostră şi la inspectorii ei, aceştia au avut ceva de scris la Primăria Ciofrângeni, şi nu de bine. Şi nici nu dă bine pentru o instituţie care administrează viaţa cetăţenilor, pentru sistemul bugetar, pentru cel votat. Deci, ei au scris mult, noi redăm doar o parte din neregulile constatate în urma auditului. Oricum, Ciofrângeni are şanse mari să nu fie depăşită de nici o altă concurentă serioasă din judeţ. Şi de exemple nu ducem lipsă; le vedem oriunde ne-am arunca ochii în referatele CCA, din nefericire pentru noi.

1.S-a plătit nelegal, din creditele bugetare aprobate pentrucheltuielile de personal, suma totală de 50.731    lei, reprezentând contravaloarea componentelor salariale neprevăzute de legislaţia cu privire la salarizarea personalului plătit din din fonduri publice acordate necuvenit unor salariați din cadrul instituției, în perioada 2013-aprilie 2016.În timpul misiunii de audit, ordonatorul de credite, prin personalul de specialitate din cadrul entităţii, a procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus  bugetului local, rezultând că au fost acordate fără temei legal drepturi salariale în sumă de 50.731 lei, pentru care se datorează majorări de întârziere în  sumă de 8.777 lei, rezultând un prejudiciu total de 59.508 lei.

2. Au fost efectuate plăţi nelegale din creditele aprobate pentru cheltuieli de capital în sumă estimată de 20.318 lei,reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivul de investiții„Pod peste râul Topolog pe 205A din DJ678A în cătun Uțari
din comuna Ciofrangeni, sat Lacurile, județul Argeș” executat în baza contractului de lucrări nr. 48/08.12.2014.

3. Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de12.472 lei, reprezentând diferențe   de preţ nereale aferente lucrărilor realizate la obiectivul „Reparații și întreținere drumuri comunale și sătești prin: furnizarea de materiale consumate și a prestărilor de servicii cu utilaje pentru înlăturarea efectelor calamităților din perioada mai-iunie 2014″, executat în baza contractului 45/01.12.2014.

4. S-a  plătit  în  avans  suma  de  20.500  lei,  în  bazacontractului de  lucrări nr.  46/03.12.2014, ce  are  ca  obiect „Finalizare lucrare baza sportivă multifuncțională în comuna Ciofrângeni, județul Argeș”, sumă ce  nu  fost  justificată cu lucrări executate nici până la data prezentului audit.
În timpul misiunii de audit reprezentanții entității au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entităţii, operaţiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 35.477 lei, din care 20.500 lei avans nejustificat şi 14.977 lei majorări de întârziere, au încheiat procesul verbal de punctaj nr.2120/24.05.2016 prin care constructorul se angajează să plătească avansul împoreună cu majorările de întârziere aferente. Totodată executantul lucrărilor a emis factura de storno seria EEN nr.44/27.05.2016, ce a fost înregistrată în contabilitatea entității cu NC nr.57/30.05.2016 și nr. 58/30.05.2016.

5. Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de33.444 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Refacere drumuri comunale și locale, podețe tubulare, apărări de maluri, zid de sprijin din beton pe DC 205 la KM 2+000, pe partea dreaptă a drumului, în lungime de 50 metri și plantare de salcâmi în comuna Ciofrângeni, județul Argeș”  executat  în  baza  contractului  de  lucrări  nr.  47/
05.12.2014.

6. Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de51.574 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate precum şi lucrări neconforme cu prescripţiile tehnice la obiectivul de investiții„Construire conductă de alimentare cu apă și bazin de stocare în  comuna  Ciofrângeni,  județul  Argeș”  realizat  în  bazacontractului de lucrări nr. 38/23.10.2014.În timpul controlului, reprezentanții UATC Ciofrângeni au stabilit întinderea prejudiciului la nivelul sumei de 68.780 lei, din care 51.574 lei reprezintă plăţi nelegale şi 17.206 lei majorări de întârziere, potrivit notei de constatare nr.2101 din data de 23.05.2016 și au procedat la întocmirea NC nr.60/30.05.2016 și respectiv nr. 61/30.05.2016 prin care operaţiunile menţionate au fost înregistrate în evidenţa contabilă


 


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Scroll to Top