Informare - Burse sociale pentru elevi şi studenți

Pâna miercuri, 19 octombrie, la Consiliul Județean Argeș au fost depuse aproximativ 150 de cereri pentru bursele sociale, ce se acordă elevilor și studenților cu rezultate bune la învățătură. Termenu

Informare - Burse sociale pentru elevi şi studenți

 Condiții:

*  nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim pe economie (625 lei)

* nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare  de 20.000 de mp în zonele colinare si de ses si 40.000 mp în zonele montane.

* au promovat anul școlar anterior cu cel puțin media 8,50 pentru elevi și 8,00 pentru studenți, și media 9 la purtare;

* nu absentează nemotivat peste 20 ore la diferite discipline de învățământ.