Apă Canal roagă cetăţenii să semnaleze...

Societatea Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Argeş, informează că pe domeniul public al localităţilor din aria sa de operare lucrările specifice în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare sunt executate exclusiv de SC Apă Canal 2000 SA.

Apă Canal roagă cetăţenii să semnaleze...

 Reamintim că lucrările de branşare/racordare a imobilelor sunt executate de societatea Apă Canal 2000 până la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea pe domeniul privat numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare.

În cazul în care cetăţenii au suspiciuni cu privire la executantul lucrărilor la reţeaua de apă şi/sau de canalizare pe domeniul public, altul decât Apă Canal 2000, îi rugăm să semnaleze aceste situaţii prin telefon la nr. 0248 625 050, e-mail: [email protected] sau la Ghişeul Unic al societăţii, din Piteşti, b-dul I.C. Brătianu, nr. 24A.