Deşi avem deficit medical, medicii străini nu au drept de practică

Medicilor din state terțe nu li se recunoaște în momentul de față dreptul de a-și exercita profesia pe teritoriul României, cu excepția situației în care sunt căsătoriți cu cetățeni români, cetățeni ai unui stat din Spațiul Economic European (SEE) sau ai Confederației Elvețiene, ori dacă au ședere pe termen lung (5 ani de ședere continuă) în România sau în unul din statele menționate.

Deşi avem deficit medical, medicii străini nu au drept de practică

Încă din 2015, Societatea Academică din România (SAR) constata, alături de partenerii Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii (ARPS) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), faptul că străinilor din state terțe (non-UE, plus Elveţia şi Spaţiul Economic European) nu le este permis să profeseze în România, chiar dacă au urmat cursurile unei facultăţi şi au făcut rezidenţiatul aici. 

 

Anul acesta, Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR), o platformă a organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, solicită autorităților să modifice cadrul legal astfel (Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii) astfel încât să li se acorde drept de practică altor două categorii de străini aflați pe teritoriul țării: medicilor cu protecție internațională (refugiați și persoane cu protecție subsidiară) și străinilor din state terțe care și-au finalizat studiile medicale în România.

 

 România se află spre partea inferioară a clasamentului țărilor UE în ceea ce privește numărul de medici cu drept de practică pe teritoriul național, în ciuda faptului că numărul de absolvenți ai facultăților de medicină este printre cele mai mari din Europa. Totodată, România se diferențiază în mod negativ de alte state europene, cum ar fi Germania, Franța sau Irlanda, care au adoptat politici de atragere a medicilor străini pentru a face față provocărilor pe care le ridică nevoia de personal din spitale și din alte unități medi

Subiectul a fost discutat pe data de 26 octombrie 2017 în cadrul unei mese rotunde la care au participat oficiali din Guvernul României, Colegiul Medicilor, Inspectoratul General pentru Imigrări, alături de reprezentanți din rândul organizațiilor neguvernamentale și organizațiilor internaționale precum Agenția ONU pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), precum și specialiști din domeniul sănătății și din mediul academic.

Punctul de plecare al dezbaterii l-a constituit subiectul deficitului de personal cu care se confruntă sistemul public de sănătate din România în ultimii ani, ca urmare a migrației medicilor și absolvenților de studii medicale în străinătate., se arată într-un raport întocmit de româniacurată.ro.