ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MINULESCU” PITEȘTI – concurs angajare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Școala Gimnazială „Ion Minulescu” cu sediul în str. Exercițiu, nr. 206, Pitești, organizează în perioada 12.01.2024 – 13.02.2024 examen de promovare pe postul de informatician 1 A S.

Condiţii de participare:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1366/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:
– să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate
– să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deținut.

Dosarele de înscriere vor conţine în mod obligatoriu:
– cererea de înscriere
– adeverinţa eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează
– copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

ETAPELE DE CONCURS:

Publicarea anunțului – 12.01.2024
Depunerea dosarelor de înscriere până la data de 29.01.2024, orele 9:00 – 15:00 (L-V) la secretariatul școlii
Verificarea, validarea și afișarea rezultatelor – 30.01.2024, ora 10.00
Depunerea contestațiilor privind selecției dosarelor – 30.01.2024-31.01.2024, orele 10:00-14:00
Afișarea rezultatelor – 31.01.2024, orele 15:00
Proba practică – 8.02.2024, orele 9:00-11.00
Afișarea rezultatelor probei practice – 8.02.2024, orele 14:00
Depunerea contestațiilor – 8.02.2024, orele 14:00-16.00, 9.02.2024, orele 8.00-14.00
Afișarea rezultatelor finale ale probei practice – 9.02.2024, orele 16:00
Interviul – 12.02.2024, orele 11:00
Afișarea rezultatelor interviului – 12.02.2024, orele 14:00
Depunerea contestațiilor – 12.02.2024, orele 14:00-16.00, 13.02.2024, orele 8.00-14.00

Afișarea rezultatelor finale ale interviului – 13.02.2024, orele 15.00
Afișarea rezultatelor finale – 13.02.2024, orele 15:00

Relații suplimentare la sediul școlii sau pe site-ul www.i-minulescu-pitesti.ro
Telefon/fax: 0348439653/0248251452
Email: scoala_2pitesti@yahoo.com

Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Scroll to Top