S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti: Utilizatării au OBLIGAŢIA să…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

 Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu art. 183 lit.(g) din Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş  şi  art. 11.13 din  Contractul  de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, utilizatorii au obligaţia să permită accesul Operatorului la reţelele publice ce trec prin proprietatea sa în vederea verificării şi efectuării operaţiilor de întreţinere şi intervenţii.

De asemenea, conform art. 36, alin.(3), lit. d) din Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, Operatorul are dreptul să desfiinţeze branşamentul de apă către utilizatori, fără plata vreunei penalizări, în cazul împiedicării delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului.

Conform art. 241 din Regulament, următoarele fapte constituie contravenţie la serviciul de alimentare cu apă şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei (art. 243, alin. 1):

Ø          Punctul 22 – obstrucţionarea accesului operatorului la executarea lucrărilor de întreţinere, reparare, modernizare a componentelor reţelei publice aflate pe proprietatea privată a utilizatorului;

Ø          Punctul 24 – împiedicarea accesului reprezentanţilor operatorului la aparatul de măsură instalat de utilizator pentru măsurarea apei alimentată din altă sursă decât reţeaua publică de alimentare cu apă a localităţii.

 

Prin urmare, în cazul în care utilizatorul nu permite accesul pe proprietatea sa a reprezentantului societăţii Apă Canal 2000 pentru înlocuirea aparatului de măsură montat pe branşamentul de apă, care este expirat din punct de vedere metrologic/ defect/ blocat, sau nu contactează Operatorul în termen la numărul de telefon indicat în Notificare, pentru stabilirea datei privind execuţia lucrării în acest sens, se va aplica sancţiunea cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei şi se va desfiinţa branşamentul din domeniul public.

Reluarea serviciului de alimentare cu apă se va realiza numai după înlocuirea contorului şi achitarea taxei de debranşare / rebranşare.

 

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti: Utilizatării au OBLIGAŢIA să…


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Scroll to Top