Primar argeşean condamnat. 60 de zile în folosul comunităţii

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Conform  articolului 91din Codul Penal  s-a dispus suspendarea pedepsei sub supraveghere pentru o perioada de 2 ani. De asemenea, inculpatului i s a aplicat pedeapsa complementară, respectiv interzicerea pe timp de 2 ani a dreptului de a fi ales în autoritatea publică sau orice altă funcţie publică şi dreptul de a ocupa o functie care implica exercitarea autoritații de stat. Hotărârea este definitivă și s-a pronunțat la data de 9 mai.

 09.05.2017  Hotarâre – nr. 475/2017

 
  Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti împotriva sentinţei penale nr. 748/01.04.2016 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 15098/280/2014. Desfiinţează în parte sentinţa penală şi, rejudecând: I. Înlătură dispoziţia de achitare a inculpatului Cristescu Alexandru Adrian. În baza art. 269 C.p. rap. la art. 42 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. a din Legea 407/2006 in condiţiile art. 77 lit. a C.p. in condiţiile art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul Cristescu Alexandru Adrian, la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani care reprezintă termen de supraveghere. Instituie în sarcina inculpatului Cristescu Alexandru Adrian, măsurile de supraveghere şi obligaţiile prevăzute de art. 93 alin. 1 lit. a) – e) Cod penal, respectiv: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probaţiune Argeş sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, conform art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal obligă pe inculpat să presteze 60 zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la Consiliul Local sau Primăria comunei Mălureni. Atrage atenţia asupra nerespectării dispoziţiilor art. 96 Cod penal. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii, pe timp de 2 ani, a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. Pedeapsa complementară se execută conform art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor ce fac obiectul pedepsei complementare. II. Majorează termenul de supraveghere fixat pentru inculpatul Mărgărit Ion -Romeo, de la 2 ani la 3 ani. III. Înlătură aplicarea art. 83 Cod penal faţă de inculpaţii Ilinca Dragoş – Petruţ, Vasile Constantin-Gabriel şi Bărbărie Mihai- Daniel. Dispune condamnarea inculpaţilor Ilinca Dragoş – Petruţ, Vasile Constantin-Gabriel şi Bărbărie Mihai – Daniel, pentru infracţiunea de complicitate la braconaj prin vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală de trei sau mai multe persoane împreună şi de o persoană cu atribuţii de serviciu sau atribuţii publice în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap. la 42 alin. 1 lit. b şi alin. 2 lit. a din Legea 407/2006 in condiţiile art. 77 lit. a C.p. cu aplic. art. 5 C.p., la pedepse de câte 1 an închisoare. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor pe un termen de supraveghere de 2 ani. Instituie în sarcina inculpaţilor Ilinca Dragoş-Petruţ, Vasile Constantin-Gabriel şi Bărbărie Mihai – Daniel, măsurile de supraveghere şi obligaţiile prevăzute de art. 93 alin. 1 lit. a) – e) Cod penal, respectiv: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Impune inculpaţilor să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probaţiune Argeş sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, conform art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal obligă pe inculpatul Ilinca Dragoş – Petruţ să presteze 60 zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la Consiliul Local sau Primăria comunei Pietroşani. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal obligă pe inculpatul Vasile Constantin Gabriel să presteze 60 zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la Consiliul Local sau Primăria comunei Coşeşti. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal obligă pe inculpatul Bărbărie Mihai – Daniel să presteze 60 zile muncă neremunerată în folosul comunităţii la Consiliul Local sau Primăria Mioveni. Atrage atenţia asupra nerespectării dispoziţiilor art. 96 Cod penal. Aplică inculpaţilor pedeapsa complementară a interzicerii, pe timp de 2 ani, a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; Pedeapsa complementară se execută conform art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor ce fac obiectul pedepsei complementare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale. Respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii Mărgărit Ion-Romeo, Ilinca Dragoş-Petruţ, Bărbărie Mihai – Daniel, Marinca Constantin Cristian, Ancuţa Ionuţ-Laurenţiu pe care îi obligă la câte 550 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul parţial al apărătorului din oficiu în sumă de 180 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 09 mai 2017, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Scroll to Top