Evidenţa Populaţiei reacţionează la măririle salariale de la CJ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

„Atitudinea discriminatorie a CJ Argeş s-a transpus în practică prin alocarea sumelor necesare cheltuielilor de personal ca urmare a aplicării deciziei doar pentru aparatul de specialitate al acestuia, nu şi pentru instituţţiile subordonate”, se menţionează în scrisoare

Iată ce se spune în această scrisoare:

 „Subsemnaţii, funcţionari publici din cadrul DGEP Argeş, vă rugăm să luaţi act de nemulţumirea noastră profundă, în ce priveşte sumele alocate instituţiei în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2017, aceste fonduri fiind insuficiente plăţii drepturilor noastre salariale. Chiar dacă din punct de vedere numeric suntem nesemnificativi, comparativ cu aparatul de specialitate al CJ Argeş, activitatea pe care o desfăşurăm este de importanţă strategică, atât pentru stat, cât şi pentru valorificarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. În mod corelativ, suma necesară achitării drepturilor salariale izvorîte din raporturile de serviciu ale personalului DGEP Argeş în cursul anului 2017 este infimă în comparaţie cu cea alocată aparatului de specialitate al CJ Argeş. Cu toate că, din cauza unei finanţări insuficiente, instituţia noastră, încă de la înfiinţare, se confruntă cu un deficit major de personal (în prezent de 52,2%), am fost nevoiţi să suplinim aceste lipsuri, atribuţiile şi sarcinile fiind aduse la îndeplinire în mod corespunzător.

Ocupăm funcţii publice şi desfăşurăm activităţi specializate care necesită pregătire profesională continuă, fiind singura categorie de funcţionari publici la nivelul judeţului Argeş care monitorizează, coordonează, îndrumă, controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă de pe raza judeţului Argeş şi care avizează documentaţii care au fost până nu demult în competenţa instanţelor de judecată.

Justificăm atitudinea nostră prin faptul că, deşi au fost emise acte administrative prin care ne-au fost stabilite drepturile salariale pentru anul 2017în acord cu Decizia CCR nr. 794/2016 ;i ]n conformitate cu PUG nr. 2/2017, acestevangajamente legale asumate de institu’ie nu vor putea fi onorate din cauya fodurilor insuficiente prevăzute în proiectul de buget, considerându-se, în mod cu totul regretabil de către „colegii” noştri, funcţionari publici în cadrul aparatului de specialitate al CJ Argeş , că drepturile noastre nu ar fi „fundamentate legal”.

Punerea în aplicare a Deciziei CCR a fost obligatorie pentru toate instituţiile publice de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv de la data de 21.12.2016, în vederea eliminării discrepanţelor existente în domeniul salarizarii funcţionarilor publici din aceeaşi familie ocupaţională.  Potrivit considerentelor şi dispozitivului deciziei, obligatorii şi ele de la aceeaşi dată, precum şi principiului constituţional al egalitaţii în faţa legii, personalul din cadrul aceleiaşi familii ocupaţionale prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 284-2010, trebuie să fie salariat la nivelul maximal al salariului de bază/indemnizaţie din cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familii ocupaţionale, indiferent de instituşie sau autoritate publică.

Atitudinea discriminatorie a CJ Argeş s-a transpus în practică prin alocarea sumelor necesare cheltuielilor de personal ca urmare a aplicării deciziei doar pentru aparatul de specialitate al acestuia, nu şi pentru instituţţiile subordonate. Prin această atitudine preferenţială se accentuează discrepanţele salariale care au existat până la pronunţarea Deciziei Curţii Constituţionale între funcţionarii publici din aceeaşi familie ocupaţională, fiind înlăturat astfel chiar fundamentul care a stat la baza acesteia.

Noi, semnatarii acestei scrisori deschise, atragem atenţia tuturor membrilor CJ Argeş, indiferent de formaţiunea politică din care fac parte, că adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2017 al judeţului Argeş, în forma supusă dezbaterii publice, în ceea ce priveşte sumele alocate pentru acoperirea cheltuielilor de personal, va duce la efecte imprevizibile şi disfuncţionalităţi majore în activitatea DGEP Argeş, putîndu-se ajunge la blocaj financiar şi instituţional.

Nu avem nicio reţinere ca asupra actelor administrative privind stabilirea drepturilor noastre salariale, să fie exercitat controlul de legalitate de către instanţă, dar până la pronunţarea definitivă a instanţei, acestea trebuie să fie puse în executare.

În speranţa că argumentele expuse vor fi luate în considerare şi analizate, rugăm factorii de decizie şi responsabilitate să depună toate diligenţele în evderea alocării sumelor necesare acoperirii drepturilor salariale pentru 2017 pentru funcţionarii publici din cadrul DGEP Argeş“.

 

 


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Scroll to Top