3,65% - rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Argeș

La sfârșitul lunii februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș erau înregistrați 8.289 șomeri (din care 3.892 femei), rata șomajului fiind de 3,65%.

3,65% -  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Argeș
"Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,63%, în această lună acest indicator a înregistrat o ușoară scădere cu 0,02p.p.. 
Din totalul de 8.289 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 1.869 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 6.420 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.079 șomeri provin din mediul rural și 1.210 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 8.289
< 25 ani 891
între 25-29 586
între 30-39 1.427
între 40-49 2.108
între 50-55 1.750
peste 55 ani 1.527


              Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în         evidenţele AJOFM Argeș (34,24%), urmați de cei cu studii primare (24,84%) și de cei cu studii liceale sau postliceale (16,58%). Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 15,68% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 3,44%. Șomerii fără studii reprezintă 5,22 % din totalul șomerilor înregistrați.
              Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.437 persoane foarte greu ocupabile, 2.934 greu ocupabile, 2.196 mediu ocupabile și 722 persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre", transmite AJOFM Argeș.