Apă Canal angajează

SC Apă Canal 2000 SA Pitești organizează concurs pentru ocuparea unui post deinginer de specialitate la Serviciul Investiţii.

Apă Canal angajează

 Atribuțiile postului constau în desfăşurarea activităţilor necesare pentru implementarea programelor de investiţii:

obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor de construire/desființare; monitorizarea/sprijinirea activităţilor de
proiectare de lucrări/ execuţia lucrărilor/serviciilor având ca obiective extinderea/ modernizarea/ reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
Concursul se face pe bază de interviu ce include şi aspecte practice. 
Tematica şi bibliografia de concurs poate fi consultate pe
site-ul societăţii:www.apacanal2000.ro la secţiunea„Anunţuri de angajare.
Dosarul de concurs se trimite pe adresa de e-mail [email protected] sau le vor depune la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24 A până la data de 21.12.2021, orele 16.00.