Lista salariilor şi sporurilor angajaţilor Guvernului României

Guvernul României a publicat pe site-ul instituţiei lista salariilor din aparatul executivului, document ce cuprinde date din luna martie, şi arată şi ce sporuri şi alte beneficii au aceştia.

 Lista salariilor şi sporurilor angajaţilor Guvernului României

 În primul rând, toți funcționarii din Aparatul de lucru primesc spor de condiții vătămătoare cel mai mare fiind de peste 2.400 de lei, iar cel mai mic de peste 300 de lei, informează Româniatv.net.


Alte sporuri și beneficii:

– Majorarea salariului de bază cu 35% pentru stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, baza legală fiind articolul 17 din legea 153/ 2017. De acest avantaj au parte doar o parte din funcționari.

– Personalul care desfășoară activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, conform art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017


– Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de lucru al Guvernului beneficiază de indemnizația de hrană în cuantum de 346,66 lei/lună, brut

– Indemnizație de 50% din salariul de bază pentru funcționarii care au doctorat

– Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%


– Spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

– Decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”