UPIT angajează consilier juridic!

Universitatea de Stat din Pitești scoate la concurs un post vacant pe perioadă nedeterminată de Consilier Juridic I S din cadrul Compartimentului recuperare debite din structura Direcției Juridice. Este nevoie de experienţă în muncă de minimum 9 ani și de experiență în specialitatea studiilor absolvite și a postului de minimum 9 ani.

UPIT angajează consilier juridic!

 Concursul va consta în probă scrisă şi interviu.

Probele se vor susţine la sediul Universităţii din Piteşti, str. Târgu din Vale, nr.1, Rectorat, astfel: proba scrisă în data
de 20.10.2021, începând cu ora 10:00, iar interviul în data de 27.10.2021, începând cu ora 10:00.
Angajarea se face pe perioadă de probă de 90 zile. 
Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12.10.2021, ora 16:00, la sediul Rectoratului –Registratură.