Universitatea din Pitești angajează

Universitatea de stat din Pitești scoate la concurs 9 posturi vacante de îngrijitori și două de muncitori necalificați din cadrul Direcției Administrative /Serviciul Administrativ. Pregătirea de bază este de 8 clase, iar vechimea minimă în muncă trebuie să fie de 3 ani. Concursul va consta în probă practică şi interviu.

Universitatea din Pitești angajează

 Probele se vor susţine la Rectorat, str. Târgu din Vale, nr.1, sala nr. 12 (Sală Senat), astfel: proba practică în data de 18.10.2021 începând cu ora 13,00, iar interviul în data de 22.10.2021, începând cu ora 13,00.

Angajarea se va face pe o perioadă determinată de 6 luni. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 07.10.2021, ora 14.00, la sediul Universității, Rectorat – Registratură.