CJ Argeş, anunţ pentru modernizare DJ 503

Consiliul Județean Argeș anunţă asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele (DJ 702G - km 3+824), km 98+000-140+034, L=42,034 km, județul Argeș”. Lucrările se vor face în comunele Slobozia, Mozăceni, Negrași, Teiu, Rociu, Oarja și Căteasca, jud. Argeş.

CJ Argeş, anunţ pentru modernizare DJ 503

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, în zilele de luni – vineri între orele 9-11, la sediul CJ, precum și la următoarea adresă de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile începând de azi.