Apă Canal Pitești face angajări!

SC Apă Canal 2000 SA Pitești organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de încasator şi cititor contoare apă.Scopul postului de încasator şi cititor contoare apă: citirea consumului, încasarea facturilor de la consumatorii din zona de activitate şi predarea/ depunea banilor la casieria societăţii/ bancă.

Apă Canal Pitești face angajări!

 Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice. Candidaţii vor depune cerere generală, Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societății, secțiunea „Clienți - Formulare), un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 08.06.2021, inclusiv, ora 16.00.