UPIT angajează

Universitatea de Stat din Pitești scoate la concurs un post vacant de SECRETAR III S, din cadrul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: concursul va consta în probă scrisă şi interviu.

UPIT angajează

 Probele se vor susţine la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, str. Târgu din Valenr.1, sala nr. T 309, astfel: proba scrisă în data de 16.06.2021, începând cu ora 9.00, iar interviul în data de 22.06.2021, începând cu ora 9.00.

Angajarea se va face cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 09.06.2021, ora 12.00, la sediul Universității, Rectorat – Registratură.