Primăria Pitești caută director

Municipiului Piteşti organizează, în data de 22.06.2021, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de promovare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Director executiv, gradul II, la Direcția Tehnică.

Primăria Pitești caută director

 Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:

22.06.2021, ora 10:00 – proba  scrisă;
25.06.2021, ora 10:00 – interviul.

Bibliografia/Tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului, se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 21.05.2021-09.06.2021.