Bani pentru o mai bună protecție față de Covid la Valea Iașului

Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" din Valea Iașului a depus un proiect pe fonduri europene pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul unității.

 Bani pentru o mai bună protecție față de Covid la Valea Iașului

 Proiectul a fost acceptat. Astfel, valoarea totală eligibilă este de 44.172.252 de lei, cu TVA, defalcată pe categorii de cheltuieli, după cum urmează: - 44.116.558,32 lei - cheltuieli dotări și echipamente medicale; - 24.159,00 lei – cheltuieli privind managementul de proiect extern; - 2.535,65lei - cheltuieli privind informarea și publicitatea; - 5.000,00 lei – cheltuieli cu auditul financiar al proiectului; - 24.000,00 lei – cheltuieli cu salarizarea personalului propriu – UIP.