Radu Vasilică, despre combaterea traficului de persoane

Deputatul argeşean Radu Vasilică este secretar în Comisia pentru Afaceri Europene. În ultima şedinţă a Comisiei pentru Afaceri Europene a fost dezbătut Raportul privitor la combaterea traficului de persoane pentru anii 2018-2019, elaborat de Grupul pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României.

Radu Vasilică, despre combaterea traficului de persoane

 Traficul de persoane constituie neîndoielnic una dintre cele mai grave fapte de

ordin penal, iar motivele sunt evidente: natura valorilor vizate, întinderea
fenomenului, atât la nivelul țării noastre, cât și la nivel internațional,
dimensiunile transfrontaliere, conexiunile cu criminalitatea organizată, iar, în
plan uman și moral, efectul de profundă dezumanizare produs asupra
victimelor, încălcarea gravă și ireparabilă a unor valori esențiale ce țin de însăși
condiția umană.

Fenomenul traficului de persoane nu este episodic, ci implică un număr mare
de persoane și atrage consecințe de ordin social și economic profunde, ce
demonstrează încălcarea gravă a drepturilor fundamentale ale omului,
devenind, în consecință, o problemă ce se agravează constant.
Combaterea traficului de persoane impune acțiuni concertate ale celorlalte
autorități publice, pe lângă cele judiciare, în scopul conștientizării potențialelor
categorii vulnerabile asupra pericolului de a deveni victime ale acestui
fenomen.

Acesta este contextul în care a fost considerată importantă formularea unor
politici coerente pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, care
să țină cont de anumite particularități, precum dificultatea stabilirii dimensiunii
reale a fenomenului, indusă de mobilitatea foarte mare și de intensa circulație
peste frontiere.

La nivel național, din punct de vedere legislativ, sancționarea și combaterea
traficului de persoane au constituit o preocupare constantă și au câștigat un
cadru normativ complet, prin Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si
combaterea traficului de persoane, ce a suferit succesiv modificări – îndeosebi
prin Legea nr. 230/2010. 

"Printre cele dintâi parlamente naționale ale statelor membre ale Uniunii
Europene, Parlamentul României a inițiat o procedură menită să contureze
parteneriatul și schimbul de informații dintre actorii relevanți din toate
sectoarele administrației publice și societatea civilă, în scopul prevenirii și
combaterii eficiente a traficului de persoane. În anul 2009, la nivelul
Parlamentului României, a fost înființat Grupul pentru combaterea traficului de
persoane al Parlamentului României (numit în continuare „Grupul”), care își
prezintă al patrulea raport, bienal, pentru anii 2018 și 2019.
Membrii comisiei și-au exprimat unanim acordul față de concluziile prezentate
în Raportul elaborat de Grupul pentru combaterea traficului de persoane din
Parlamentul României, susținând necesitatea intensificării și promovării 
5
activității Grupului, atât la nivel național, cât și internațional, prin diseminarea
Raportului autorităților competente în domeniu"", a declarat Radu Vasilică pentru Momentulzilei.ro.
.