Ştefăneşti. Depistat cu branşament de apă necontorizat

.

Ştefăneşti. Depistat cu branşament de apă necontorizat

  "S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. continuă campania de identificare şi sancţionare a utilizatorilor clandestini ai serviciilor prestate de societate şi atrage atenţia şi pe aceasta cale, asupra faptului că, în cazul depistarii unui branşament de apă necontorizat, procedura aplicată de operator presupune: plata retroactivă în sistem pausal a serviciilor prestate, achitarea contravalorii lucrărilor de desfiinţare a branşamentului clandestin, sesizarea autorităţii publice locale pentru aplicarea unei amenzi contravenţionale şi sesizarea organelor de urmărire penală, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă”.

Astfel, în urma unei acțiuni de control care s-a desfășurat în data de 23.08.2019 la un utilizator casnic de pe raza oraşului Ştefăneşti – str. Izvorani, o echipa mixtă din cadrul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. a constatat că pe lângă branşamentul de apă contorizat, care facea obiectul contractului de furnizare încheiat cu operatorul, proprietarul imobilului mai deţinea un bransament de apa necontorizat, funcţional, reprezentând lucrare clandestină de ocolire a contorului, prin care era fraudat consumul de apa.

La verificare a participat o echipa de control din cadrul  Departamentului Comercial - Serviciul Control Branșamente și Racorduri, însotita de reprezentanţi din cadrul Secţiei Operare Apă – Zona Metropolitană, precum şi din cadrul Serviciului Dispecerat – Detecţie pierderi.

Procedura prin care s-a descoperit furtul de apă în acest caz a presupus o analiză riguroasă a consumului înregistrat de apometru şi facturat de Operator, raportat la realitatea din teren, verificarea cu echipamentul de inspecţie video din dotare atât a branşamentului contorizat, cât şi a conductei de alimentare cu apă şi identificarea branşamentului dublu prin săpătură.

Branşamentul clandestin a fost identificat la o distanţă de aproximativ 3 m.l. faţă de branşamentul contorizat şi robinetul de concesie.

Facem precizarea că titularul de contract din oraşul Ştefanesti – str. Izvorani s-a mai aflat într-o situaţie asemănătoare în anul 2018, când operatorul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. a constatat în urma unui control desfăşurat la o altă proprietate deţinută de acesta tot în Oraşul Ştefăneşti următoarea neconformitate: apometrul avea sigiliul operatorului rupt şi era ridicat din instalaţie, nemaiînregistrând consum. Pentru prima abatere, constatată în anul 2018, S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. a aplicat prevederile legale în vigoare şi a facturat utilizatorului un prejudiciu, reprezentând plata retroactivă, în sistem pausal a serviciilor de apa şi canalizare prestate.

Fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de furt de apă din sistemul public, la fața locului s-a prezentat un echipaj al Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș – Poliţia Oraşului Ştefăneşti, la solicitarea S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. pentru aplicarea tuturor măsurilor legale prevăzute de legea 286/2009, privind Codul Penal.

Operatorul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. a calculat un prejudiciu conform prevederilor legale în vigoare (Ordinului 29/1993, pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici), reprezentând plata retroactivă a serviciilor de apă și de canalizare, calcul în sistem paușal, utilizatorul fiind obligat să achite şi contravaloarea lucrărilor de desfiinţare a branşamentului clandestin.

În perioada următoare, acțiunile S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. vor continua, prin personalul specializat vom efectua verificări, pe anumite zone, identificate  cu pierderi semnificative de apă, iar în cazul constatării de situaţii neconforme, care conduc la  existenţa unui consum fraudulos, S.C. APA CANAL 2000 S.A. va formula plângeri penale împotriva persoanelor fizice sau juridice care au fost depistate cu nereguli în conformitate cu prevederile Legii 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 461, litera a.

 Pentru stoparea acestor acţiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apa şi a oricărei modalităţi de fraudare a consumului înregistrat de aparatul de masură, rugăm consumatorii să anunţe reprezentanţii S.C. Apă Canal 2000 S.A. prin sesizarea oricărei situaţii care pare suspectă la Ghişeul Unic al societăţii din Piteşti, Bd. I.C. Brătianu, nr. 24A sau pe adresa de e-mail:[email protected].

Vom răspunde cu promptitudine oricărei sesizări privitoare la consum ilegal de apă şi vom aplica cu stricteţe prevederile legale în vigoare", transmite Apă Canal într-un comunicat.