Apă Canal - concurs angajare. 3 posturi libere

.

Apă Canal - concurs angajare. 3 posturi libere

  S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti cu sediul în municipiul Piteşti, I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator la Secţia Operare Apă Zonă Metropolitană.

Sarcinile de bază ale postului de instalator constau în execuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de distribuţie apă şi de canalizare.

Condițiile de participare la concurs sunt: studii medii și calificare de instalator apă-canal/instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; disponibilitatea de a participa prompt la intervenții în caz de avarii; constituie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.

Concursul consta într- un interviu ce include și aspecte practice.

Bibliografia pentru concurs: noţiuni despre întreţinere şi reparaţii instalaţii apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR AP-CANAL Manual de calificare/recalificare).

Candidaţii vor depune cazierul judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, documentelor care atestă nivelul de studii şi calificarea în domeniu, la ghişeul unic situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 10.07.2019, orele 16.00.

             Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la Serviciul Personal – telefon 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

 

 S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti cu sediul în municipiul Piteşti, I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de drenor la Secţia de Operare Canalizare Zona Metropolitană.

Atribuţiile de bază ale postului de drenor constau în executarea lucrărilor de întretinere şi remediere a avariilor pe reţelele de apă uzată şi la staţiile de repompare a apei uzate.

Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii (minim şcoală profesională) capacitate de lucru individual şi în echipă; cunoştinţe în domeniul întreţinerii şi remedierii avariilor pe reţelele de apă uzată şi la staţiile de repompare a apei uzate; disponibilitate pentru program de lucru flexibil; constituie avantaj deţinerea permisului categoria B, valabil.

Concursul se face pe bază de interviu.

Candidaţii vor depune un cazier judiciar în original, un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii şi permisului de conducere valabil (după caz), la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 10.07.2019, inclusiv, orele 16.00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la Serviciul Personal – telefon 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.