Stadiul lucrărilor de investiţii executate pe domeniul public

În anul 2018, au fost prevăzute 74 lucrări de investiţii pe domeniul public al municipiului Piteşti şi a altor localităţi din aria de operare, din surse proprii ale societăţii Apă Canal 2000. Stadiul lucrărilor executate sau în curs de execuţie la sfârşitul lunii octombrie 2018 este următorul:

Stadiul lucrărilor de investiţii executate pe domeniul public

 I. Lucrări executate pe domeniul public al municipiului Piteşti (stadiu fizic 100%)

1.         Înlocuire canalizare menajeră Bl. C4 - C5, Zona Nord

2.         Înlocuire conductă apă Str. Gării şi Str. Sergent Pantazescu, cartier Tudor Vladimirescu

3.         Înlocuire conductă apă Bd. I.C. Brătianu, Bl. A1 - A10, zona Centru, inclusiv branşamentele aferente

4.         Reabilitare canalizare menajeră Bl. 65A - 66A, cartier Trivale

5.         Conductă alimentare cu apă Str. Smeurei, nr. 3, 4, 6

6.         Înlocuire conductă apă PT 803 şi branşamentele aferente Bl. 12 - 13, cartier Craiovei

7.         Înlocuire conductă apă Bl. B26A - B26 inclusiv branşamentele aferente, cartier Prundu

8.         Înlocuire conductă apă inclusiv branşamentele aferente Aleea Iosif Gabrea, cart. Trivale

9.         Canalizare menajeră Bl. B7 - B7A, cartier Exerciţiu

10.     Extindere reţea apă Str. Narciselor

11.     Înlocuire  conductă apă inclusiv branşamentele aferente la case zona Bl. A1 la Bl. C19, cartier Banat

II. Lucrări executate pe domeniul public al oraşelor Costeşti şi Topoloveni (stadiu fizic 100%)

1.         Extindere reţea canalizare str. Cârceana, oraş Costeşti

2.         Împrejmuire staţii pompare ape uzate, oraş Topoloveni

3.         Extindere reţea distribuţie apă şi reţea canalizare menajeră Str. Gorăneşti-Ţuţui, oraş Topoloveni

4.         Conectări branşamente şi racorduri existente la reţeaua reabilitată, oraş Topoloveni

III. Lucrări executate pe domeniul public al unor comune din aria de operare (stadiu fizic 100%)

1.         Extindere reţea alimentare cu apă şi canalizare menajeră  Str. Traian, comuna Albota

2.         Reabilitare conductă apă Prelungirea Micsunele, comuna Bascov

3.         Extindere reţea alimentare cu apă Str. Valea Belului, comuna Merişani

4.         Conectare conductă apă Str. Pinului la conducta distribuţie din Calea Drăgăşani, comuna Moşoaia

5.         Executat 3 cămine de linie Str. Orhideelor, Crinului, Industriei, comuna Lunca Corbului

6.         Înlocuit rezervor înmagazinare 60 mc, comuna Lunca Corbului

7.         Înlocuit rezervor înmagazinare 60 mc, comuna Stolnici

8.         Instalaţie de alimentare cu energie electrică Gospodăria de apă Stolnici

IV. Lucrări în curs de execuţie pe domeniul public al municipiului Piteşti

1.         Înlocuire conductă apă de la Bl. M7a la Bl. C3 inclusiv branşamentele aferente şi anulare conductă veche Piaţă, Bl. C1, C2, C3, cartier Găvana III (stadiu fizic 80%)

2.         Înlocuire conductă apă Bl. B1 - B6, C2A - C3, prin subsol tehnic inclusiv branşamente şi hidranţi, zona Centru (stadiu fizic 95%)

3.         Înlocuire hidranti de incendiu (stadiu fizic 40%)

V. Lucrări în curs de execuţie pe domeniul public al oraşelor Ştefăneşti şi Topoloveni

1.         Proiectare şi execuţie instalaţie neutralizare amoniu Staţie pompare Valea Mare - Şcoala Ajutătoare, oraş Ştefăneşti (stadiu fizic 40%)

2.         Extindere reţea distribuţie apă şi canalizare menajeră Str. Ciotea, oraş Topoloveni (stadiu fizic 90%)

VI. Lucrări în curs de execuţie pe domeniul public al al unor comune din aria de operare

1.         Conectări branşamente existente la reţelele reabilitate în cadrul Proiectului Fond Coeziune, comuna Albota (stadiu fizic 40%)

2.         Conectări branşamente existente la reţelele reabilitate în cadrul Proiectului Fond Coeziune, comuna Bascov (stadiu fizic 30%)

3.         Achiziţie şi montaj staţie deferizare-demanganizare sistem alimentare cu apă satele Catanele şi Recea, comuna Căteasca (stadiu fizic 40%)

4.         Achiziţie şi montaj staţie deferizare-demanganizare sistem alimentare cu apă sat Lăngeşti, comuna Lunca Corbului (stadiu fizic 30%)

5.         Conectări branşamente existente la reţelele reabilitate în cadrul Proiectului Fond Coeziune, comuna Mărăcineni (stadiu fizic 5%)

6.         Refacere carosabil pe Str. Gropeni şi Str. Gheorghe Ulieru, comuna Mărăcineni (stadiu fizic 30%)

7.         Conectări branşamente existente la reţelele reabilitate în cadrul Proiectului Fond Coeziune, comuna Merişani (stadiu fizic 20%)

8.         Conectări branşamente existente la reţelele reabilitate în cadrul Proiectului Fond Coeziune, comuna Moşoaia (stadiu fizic 5%)

9.         Gospodărie de apă, comuna Poiana Lacului (stadiu fizic 80%)

10.     Achiziţie şi montaj staţie deferizare-demanganizare sistem alimentare cu apă sat Cochinesti, comuna Stolnici (stadiu fizic 30%)