Argeş – Secretar de primărie cu TREI SALARII

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

În auditul Curţii de Conturi Argeş se arată:” Au fost efecutate plăţi nelegale în sumă totală de 11.925 lei reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit secretarului Barbu Cornel pe perioada 01.06.2014 – 30.09.2016, respectiv 01.12.2015-30.09.2016.Drepturile salariale acordate, fără bază legală, menționate anterior au constat în spor de 15% din salariu, pentru atribuțiile de inspector de protecție civilă și respectiv spor de 15% din salariu pentru atribuțiile în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului deși aceste componente salariale nu sunt prevăzute de legislația cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În timpul misiunii de audit, ordonatorul de credite, prin personalul de specialitate din cadrul entității, a procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului prin plata drepturilor salariale menționate anterior, operațiune din care a rezultat că valoarea certă a acestuia este de 12.965 lei din care plăți nelegale în sumă de 11.925 lei și majorări de întârziere în sumă totală de 1.040 lei.”

       

           

           

           

 

 


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Scroll to Top