Agenda Şedinţei de Guvern de azi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

„I.                   PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei”, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Turism

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente Seminarului Grupului Comun de Planificare al NATO în domeniul rezilienţei pregătirii urgenţelor civile, organizat la Bucureşti, în perioada 27-30 martie 2017

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.61 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

II.                MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: Punerea în aplicare a Deciziei Comisiei Europene nr.C(2016) 6412 din 11.10.2016, comunicată prin Notificarea SG Greffe (2016) D/15128/12.10.2016, de excludere de la finanţarea din partea Uniunii a anumitor cheltuieli suportate de România în cadrul Programului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală (SAPARD) în cadrul anchetei CE nr.SA/2010/011/RO

2.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prelungirii programelor derulate de Reprezentanţa UNICEF în România pentru perioada 2018-2022

3.     MEMORANDUM cu tema: sprijin financiar acordat domnului prof.dr.Emil Constantinescu, Preşedintele României în perioada 1996-2000, din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru activitatea internaţională pe care o desfăşoară în beneficiul învăţământului superior românesc

 

III.              NOTE DE INFORMARE

1.     NOTĂ DE INFORMARE privind calendarul de elaborare, promovare şi aprobare a Strategiei Forestiere Naţionale

2.     NOTĂ DE INFORMARE privind clarificarea aplicării facilităţii de scutire de la plata impozitului pe salariu pentru anumite categorii de angajaţi în domeniul TIC

3.     NOTĂ privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Politici de Tineret

4.     NOTĂ privind stadiul de implementare a obiectivelor asumate de grupul Interministerial pentru Românii de Pretutindeni

 

IV.             RAPOARTE

1.     RAPORT privind reuniunea Grupului Interministerial pentru românii de pretutindeni (23 februarie 2017)”


Nu rata niciodata nicio stire importanta. Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Scroll to Top